Què fer davant el risc radioactiu?

Què fer davant el risc radioactiu?

Estos consells van dirigits a la població situada en l'àrea d'influència d'una central nuclear.

 • Confinar-se a casa i tancar portes, finestres o qualsevol buit a l'exterior. Cobrir amb draps humits els possibles badalls i desconnectar els aparells d'aire condicionat. Si és possible, confina't en el soterrani.
 • Si els xiquets estan a l'escola, no et precipites a anar a buscar-los. Les autoritats s'encarregaran de portar-los a casa o a un lloc segur. Els pares seran informats.
 • Roman atent a les informacions transmeses per les emissores de ràdio, televisió i megafonia.
 • No propagues opinions no contrastades oficialment, pot suposar un risc afegit.
 • No abusar de l'ús del telèfon per a evitar el bloqueig de línies.
 • Si estàs al carrer, confina't en l'edifici més pròxim.
 • El cotxe no és un lloc segur. Confina't en el primer edifici que trobes.
 • Una vegada ocorregut l'accident és preferible consumir únicament begudes i aliments envasats i aigua embotellada.
 • La serenitat i la reflexió són els millors aliats per a afrontar una situació d'emergència. La seguretat del teu comportament afavorirà la tranquil·litat de les persones que estan al teu voltant.
 • Hi ha mètodes molt senzills que limiten la contaminació superficial i la inhalació de partícules radioactives disperses en l'aire: ús de peces de roba al voltant del cos, tapament dels orificis nasals i dels badalls en els accessos a l'interior d'edificis, parada dels sistemes de ventilació, etc.
 • Si creus que has estat exposat a radiació nuclear: seguix sempre les instruccions que et donen les autoritats; canvia't la roba i tanca-la en una bossa per a ser tractada com contaminada. S'instal·laran unitats de descontaminació.
 • Atén en tot moment les instruccions de les autoritats quant a:
  • Evacuacions o confinament en els domicilis.
  • Mesures de profilaxi d'aigua i aliments.
  • Qualsevol instrucció aportada per les autoritats.

RISC RADIOLÒGIC

En presència de risc radiològic:

Com succeïx amb qualsevol radiació, l'important és evitar o limitar l'exposició. Busca refugi. Mentrestant, procura respirar a través d'un drap (camisa, abric,...) per a limitar l'exposició.

Si el risc es produïx a l'interior d'un edifici ix-ne immediatament i busca refugi segur.

A l'aire lliure :

Si s'ha produït una emissió atmosfèrica (fum provinent d'un incendi o bomba): busca immediatament refugi en l'edifici intacte més pròxim.

Si l'exposició es concentra en un punt: busca immediatament refugi considerant que la distància és un factor atenuant del risc.

A interiors:

Si s'ha produït una emissió atmosfèrica (fum provinent d'un incendi o bomba):

 • Romandre dins de l'edifici durant l'emissió (fum).
 • Desactiva la ventilació i calefacció, tanca les finestres, ventilacions, amortidors de ximenera, ventiladors de fuga i obertures de l'eixugadora de roba. Porta amb tu sistemes que permeten comunicar-te i rebre informació (ràdio, telèfon ...).
 • Busca refugi immediatament, preferiblement en un soterrani o en una habitació interior. Segella finestres i portes exteriors que no encaixen perfectament amb cinta americana o tovalles mullades per a reduir la infiltració de partícules radioactives.
 • A manera de precaució, mantindre les mans lluny de la boca i no menjar o beure fins a llavar les mans i la cara. No fumar.
 • Mantindre's a l'escolta i seguir les instruccions oficials impartides a través dels mitjans de comunicació (TV o ràdio).

Si l'exposició es concentra en un punt, busca immediatament refugi considerant que la distància és un factor atenuant del risc.

Finalitzada l'exposició al risc:

Si consideres que pots haver quedat contaminat (possible presència de fum, líquid o pols radioactiva) després de trobar refugis segurs, els que han estat exposats a material radioactiu han de descontaminar-se. No menjar, beure, fumar o col·locar les mans prop de la boca fins haver-se llavat les mans i la cara i haver-se canviat la roba exterior possiblement contaminada.

Per a això, lleva't la roba i introduïx-la en una bossa plàstica que ha de quedar segellada. Dutxa't molt bé amb aigua i sabó i procura que l'aigua contaminada quede en una cubeta per a no contaminar el medi ambient.

Busca atenció mèdica després que les autoritats indiquen que és segur eixir del refugi. Mantindre's a l'escolta i seguir les instruccions oficials impartides a través dels Mitjans de comunicació (TV o ràdio).

Listado documentos