T'interessa

Enllaços relacionats

opinión

Risc radioactiu

Risc radioactiu

Les radiacions ionitzants són aquelles que a causa de l'energia que posseïxen, en interaccionar amb la matèria, produïxen ionitzacions en esta, és a dir, canvis elèctrics a nivell molecular. La radioactivitat consistix en l'emissió de radiacions ionitzants. Estes emissions, de les quals cal protegir-se adequadament, poden presentar-se en forma de partícules o d'ones. Als àtoms que posseïxen esta propietat se'ls coneix amb el nom de radionúclids, també cridats radioisòtops. Esta radiació pot estar formada per emissions del tipus alfa, beta, radiació gamma o rajos X, o una combinació d'estes.

Segons el Reial Decret 1936/1999 (modificat pel RD 35/2008), totes les instal·lacions on s'usen radiacions ionitzants es classifiquen en instal·lacions nuclears i radioactives, i el risc associat a estes és el risc radioactiu.

Encara que els efectes de les radiacions ionitzants són els mateixos independentment de la instal·lació, segons siga una instal·lació nuclear (central nuclear, fàbrica de combustibles nuclears, etc.), o una instal·lació radioactiva parlarem de risc nuclear o radiològic.

L'exposició en excés a estes radiacions pot donar lloc a l'aparició d'efectes negatius per a la salut.

La contaminació és la presència no desitjada de radionúclids en el ser humà (contaminació personal) o en l'entorn que ens rodeja (contaminació ambiental). En el cas que la contaminació afecte el ser humà, esta pot ser externa, quan els radionúclids es depositen en la pell, o interna, quan són incorporats a l'interior de l'organisme.

En el cas de contaminació, el risc dependrà del tipus d'emissió, energia, la quantitat de radionúclid, el temps, i en cas de contaminació interna, la facilitat amb què l'organisme ho elimine.

Respecte al risc nuclear, a la Comunitat Valenciana hi ha la Central Nuclear de Cofrentes. Els municipis afectats per este risc són:

 

Municipis

Comunitat Valenciana

Alacant

Castelló

València

Zona I

5

0

0

5

Zona II

16

0

0

16

Respecte al risc radiològic, a la Comunitat Valenciana hi ha les instal·lacions següents:

 

Municipis

Comunitat Valenciana

Alacant

Castelló

València

Instal·lacions

112

34

14

64