T'interessa

Enllaços relacionats

opinión

Incendis Forestals

Incendis Forestals

Incendios

Un incendi forestal ocorre quan el foc es propaga sense control sobre el terreny forestal, i afecta la vegetació que no estava destinada a cremar-se. 
En un bosc hi ha diferents tipus de combustibles. Segons el tipus de combustible la reacció pot ser més violenta i espontània a temperatura ambient.

Els incendis forestals constituïxen un greu problema en l'arc mediterrani, del qual forma part la Comunitat Valenciana, i crea, de vegades, situacions de greu risc i catàstrofe amb les conseqüents repercussions negatives sobre el medi ambient.

Per a pal·liar i evitar estes situacions, la Generalitat Valenciana ha desenrotllat el Pla Especial davant del Risc d'Incendis Forestals (Decret 163/1998), que contempla tant les actuacions en emergències produïdes pels incendis com les actuacions en situacions de preemergència. Estes últimes s'establixen en el Pla de Vigilància Preventiva, que es concreta anualment i constituïx un dels annexos del Pla Especial.

Decret 163/1998, de 6 d'octubre, del Govern Valencià (DOGV núm. 3400, de 24 de desembre)

Tal com indica l'anàlisi de risc del pla, els municipis afectats per este risc a la Comunitat Valenciana poden distribuir-se de la manera següent:

  Municipis
Comunitat Valenciana Alacant Castelló València
Amb risc 490 134 132 224
Sense risc 52 7 3 42
Total 542 141 135 266

 

Per a activar el Pla de Vigilància Preventiva i determinar el nivell de les situacions de preemergència, l'Agència Estatal de Meteorologia, a través del Centre Meteorològic Territorial de València, emet diàriament un butlletí amb els nivells per a cada una de les 7 zones en què es dividix la Comunitat (fora de l'època estival els nivells es donen a escala provincial). Estos nivells de preemergència (nivells PREVIFOC) són:

Nivell 1. Perillositat baixa-mitjana.
Nivell 2. Perillositat alta.
Nivell 3. Perillositat extrema.

La Generalitat, en funció d'estos factors mediambientals i altres, declara el nivell de preemergència. En cas de nivell 3 o perillositat extrema entren en vigor una sèrie de mesures preventives de compliment obligatori, previstes en l'article 145, 146 i 156 del reglament (D 98/1995), de la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana.

Si a pesar de les mesures preventives es produïx l'incendi forestal, s'aplica allò que s'ha previst en el Pla Especial davant del Risc d'Incendis Forestals, es mobilitzen immediatament els recursos previstos en este.


Dits nivells de preemergència (nivells PREVIFOC) són:

 

 

 

Nivell 1.- Perillositat baixa-mitjana
Nivell 2.- Perillositat alta
Nivell 3.- Perillositat extrema.