T'interessa

Enllaços relacionats

opinión

Risc de contaminació marina

Risc de contaminació marina

La contaminació del medi marí queda definida en el text de la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar com "la introducció per part de l'home, directament o indirectament de substàncies o energia en el medi marí i els seus estuaris, que produïx o pot produir efectes nocius i danys als recursos vius i a la vida marina, perills per a la salut humana, obstrucció a les activitats marítimes, incloses la pesca i altres usos legítims del mar, deteriorament de la qualitat de l'aigua de mar per al seu ús segur i deteriorament dels llocs de recreació".

La contaminació pot tindre origen natural o antròpic, i en este segon cas, pot estar causada per un accident en una activitat com les instal·lacions industrials o els emissaris submarins, o també pot estar originada per punts o focus mòbils com les operacions portuàries i el transport de mercaderies perilloses en mar obert.

A la Comunitat Valenciana, el volum de petroli transportat per via marítima és elevat, i constituïx un important trànsit des de les zones d'extracció a les zones de transformació, i d'estes cap a les zones de consum.

El transport naval d'hidrocarburs porta associat un elevat risc per la possibilitat d'idea d'accidents marítims que desemboquen en abocaments d'hidrocarburs en el mar procedents de la mercaderia transportada o del combustible de què s'abastix el vaixell per a la seua navegació.

La Comunitat Valenciana, amb 470 quilòmetres de línia de costa, és especialment vulnerable davant de la contaminació marina accidental, fonamentalment pel potencial impacte en l'activitat socioeconòmica de la zona, en llocs amb un important desenrotllament turístic i pel valor mediambiental dels ecosistemes d'àmplies zones del litoral.

El procediment d'actuació davant del risc de contaminació marina accidental a la Comunitat Valenciana (aprovat per mitjà de l'Orde de 24 de maig de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques), regula les actuacions davant d'una emergència d'estes característiques.