T'interessa

Enllaços relacionats

opinión

Autoprotecció

Autoprotecció

En les emergències, una part molt important de la població depén, almenys inicialment, de les seues forces. Cal que la població adquirisca consciència sobre els riscs que pot sofrir i es familiaritze amb les mesures de protecció que, si és procedent, ha d'utilitzar.

L'autoprotecció constituïx una sèrie de mètodes i tècniques per a protegir-se. En protecció civil també l'autoprotecció engloba els procediments d'organització i mitjans amb què han de comptar els centres o dependències de pública concurrència, per protegir el personal que es trobe a l'interior.

Tot seguit, es desenvolupen alguns dels consells d'autoprotecció que s'han de conéixer davant d'una sèrie de perills o accidents.