Millora de la capacitat de resposta a la COVID-19 en emergències Programació 2014-2020

Millora de la capacitat de resposta a la COVID-19 en emergències Programació 2014-2020

L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències adscrita a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, és la responsable de la gestió del programa de millora de la capacitat de resposta la COVID 19 en emergències: Esta línia d'actuació s'enquadra de la manera següent:

 • Eix Prioritari  EP 20  Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de Covid-19 i les seues conseqüències socials i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l'economia.
  • Objectiu Temàtic OT13 Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de Covid-19 i les seues conseqüències socials i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l'economia.
   • Prioritat d'Inversió PI 13i  Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de Covid-19 i les seues conseqüències socials, i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l'economia. 
   • Objectiu OE.REACT.1 Productes i serveis pels serveis de salut
   • Línea d'actuació 200101_01_NO
   • Operació 20F20130101U_JUST00001EME22110 Ampliació del servei d'explotació de l'atenció del telèfon 1.1.2
   • Operació 20F20130101U_JUST00003EME22110 Reforç de la capacitat de suport a les actuacions d'emergència, subministrament, instal·lació i dotació de material de 3 hospitals de campanya.
   • Operació 20F20130101U_JUST00002EME22110 Suport i reforç  de la capacitat logística

  

Programació FEDER - COMUN A TODOS

Normativa i Documentació