T'interessa

Enllaços relacionats

opinión

Fons Europeo de Desenvolupament Regional - COMÚN A TODOS

Dins dels Fons Estructurals de la Unió Europea, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) té com a objectiu enfortir la cohesió socioeconòmica dins de la Unió Europea corregint els desequilibris entre les seues regions.

El FEDER centra les seues inversions en diverses àrees prioritàries clau. Això es coneix com a «concentració temàtica»:

 • innovació i investigació
 • programa digital
 • suport a les petites i mitjanes empreses (pimes)
 • economia de baixes emissions de carboni

Els recursos del FEDER assignats a aquestes prioritats dependran de la categoria de la regió:

 • a les regions més desenvolupades, almenys un 80% dels fons ha de centrar-se en dos d'aquestes prioritats com a mínim
 • a les regions en transició, el límit mínim és d'un 60% dels fons
 • per a les regions menys desenvolupades, el mínim és del 50%

A més, alguns dels recursos del FEDER han de destinar-se específicament a projectes d'economia de baixes emissions de carboni:

 • a les regions més desenvolupades: 20%
 • a les regions en transició: 15%
 • a les regions menys desenvolupades: 12%
 

Període de programació 2014-2020

Període de programació 2014-2020

Programa operatiu FEDER 2014-2020 REACT UE, millora de la capacitat de resposta a la COVID-19 en emergències:

 • Ampliació del servei d'explotació de l'atenció del telèfon 1.1.2.
 • Reforç de la capacitat de suport a les actuacions d'emergència, subministrament, instal·lació i dotació de material de 3 hospitals de campanya.
 • Suport i reforç  de la capacitat logística.

  

Per al període 2014-2020, la situació socioeconòmica espanyola, la consecució dels objectius d'Europa 2020, en línia amb el Programa Nacional de Reformes, i el principi de concentració temàtica, són els elements essencials per a definir la programació. Això suposa un major esforç en les àrees clau, centrades en menor nombre de prioritats, en funció del nivell de desenvolupament de les regions i seguint les Recomanacions específiques per a Espanya. A Espanya, per al període 2014-2020, totes les regions, excepte Extremadura, se situen entre les regions més desenvolupades o en transició, que són les obligades a major concentració en la programació. Això farà que el perfil inversor, especialment en el cas del Fons FEDER, de les regions espanyoles canvie substancialment en aquest període, amb un major èmfasi en els objectius temàtics 1, 2, 3 i 4, en línia amb les prioritats de la UE 2020.

En el cas del FSE, el principal repte és la lluita contra la desocupació, especialment la desocupació juvenil, amb el suport de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil. Així mateix, donarà suport a actuacions relacionades amb la formació del capital humà, la inclusió social i la lluita contra la pobresa, en línia amb l'estratègia plantejada en el període 2007-2013. En aquest sentit, seguint el principi de concentració temàtica, almenys el 20% dels recursos del FSE es destinaran a la inclusió social i lluita contra la pobresa.

En el període 2014-2020, la Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals en la categoria de regió més desenvolupada, en superar el seu PIB per càpita el 90% de la mitjana del PIB de la UE-27, modificant així el seu estatus de períodes anteriors en els quals va ser considerada regió objectiu núm. 1, i posteriorment regió pertanyent a l'objectiu de competitivitat regional i ocupació.

 

 

Dins dels Fons Estructurals de la Unió Europea, el Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER) ha finançat el programa de millora de la capacitat de resposta a la COVID-19 en emergències, que ha permés l'ampliació del servici del telèfon d'emergències 1.1.2 Comunitat Valenciana per a garantir la continuïtat de la prestació del servici i preservar la salut del personal del Centre d'Emergències en l'exercici de la seua activitat com a servici essencial durant la pandèmia pel coronavirus COVID 19; el muntatge de tres hospitals de campanya annexos a l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, a l'Hospital General Universitari d'Alacant i a l'Hospital General Universitari de Castelló en un situació d'emergència que requeria una resposta ràpida i eficaç que permetera comptar amb un nombre de llits per a acollir als que les necessitaren; i el suport logístic per a executar les actuacions d'emergència encarregades a l'empresa Tragsa, en el marc del Pla Territorial d'Emergències de la Comunitat Valenciana, consistents en l'adequació d'instal·lacions per a adaptar-les a les necessitats dels servicis d'emergència.

L'actuació s'ha desenrotllat per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, a través de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, que ha assumit la coordinació de les actuacions d'emergència, sent la dotació financera inicial del programa de 7.000.000€.

La iniciativa finançada pel FEDER s'emmarca dins de les mesures de resposta a la crisi de salut pública d'emergència derivada de la pandèmia ocasionada pel COVID-19.