T'interessa

Enllaços relacionats

opinión

Tractament de les Telefonades

Tractament de les Telefonades

Sala de llamadas

Quan la ciudadania telefona a l'1·1·2, des de qualsevol lloc de la Comunitat Valenciana, la telefonada és dirigida al Centre Coordinació d'Emergències Autonòmic de la Generalitat, siti a la localitat d'Eliana. Este Centre disposa de 21 llocs d'atenció de telefonades i atén permanentment, a més dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, en francès, anglès i alemany.

Una vegada atesa la telefonada per part operador o operadora es procedeix, conforme a plans i procediments molt concrets, a una presa de dades que aclarisquen el lloc de l'incident, la naturalesa, circumstàncies, persones afectades, la seua gravetat, etc.

En funció de les dades aportades es tipifica l'incident i s'alerten els servicis operatius que siguen competents en la resolució de l'incident.

Correspon a estos servicis operatius la decisió dels recursos que mobilitzen.

Per tant, ha de quedar clar que "1·1·2 Comunitat Valenciana" no mobilitza recursos sinó que alerta servicis, i és d'esta manera respectuós amb les decisions operatives pròpies de cada servici.

Quan un incident és gestionat per diversos servicis operatius, el tancament o finalització d'este s'obté quan tots i cada uns dels servicis ha donat per finalitzada la seua actuació.