T'interessa

Enllaços relacionats

opinión

Plans d'emergència de preses i basses

Plans d'emergència de preses i basses

Presa

Una de les causes per les quals es poden produir inundacions és la ruptura o l'operació incorrecta d'obres d'infraestructura hidràulica.

La Directriu Bàsica de Planificació de Protecció Civil davant del risc d'inundacions, de 1995, introduïx els criteris de seguretat per a previndre i limitar els danys potencials que es podrien ocasionar per este risc.

La Directriu Bàsica desenrotlla els criteris per a la classificació de les preses en funció del perill potencial, establint tres categories:

 • Categoria A: preses la ruptura o del qual funcionament incorrecte pot afectar greument nuclis urbans o servicis essencials, o produir danys materials o mediambientals molt importants.
 • Categoria B: preses la ruptura o del qual funcionament incorrecte pot ocasionar danys materials o mediambientals importants o afectar un número reduït de vivendes.
 • Categoria C: preses la ruptura o del qual funcionament incorrecte pot produir danys materials de moderada importància i només incidentalment pèrdues de vides humanes. En tot cas, a esta categoria pertanyeran totes les preses no incloses en les categories a o B.

En la Directriu Bàsica s'establixen els continguts mínims dels Plans d'Emergència de les preses classificades com a categoria a o B. Els Plans d'Emergència de Presa hauran de ser elaborats pel titular de la mateixa, i tindran el contingut següent mínim:

 • Anàlisi de seguretat.
 • Zonificació territorial i anàlisi dels danys generats per ruptura.
 • Normes d'actuació.
 • Organització.
 • Mitjans i recursos.

L'any 2008 es va efectuar la modificació del Reglament del Domini Públic Hidràulic (RD 849/1986, d'11 d'abril). En la modificació, efectuada per RD 9/2008, d'11 de gener, s'introduïx un títol referit a la seguretat de preses, embassaments i basses, determinant les competències en esta matèria:

 • L'Administració General de l'Estat és competent en aquelles preses, embassaments i basses ubicades en el domini públic hidràulic, així com quan la infraestructura siga d'interés general de l'Estat, sempre que li corresponga l'explotació.
 • Les comunitats autònomes seran competents en aquelles preses, embassaments i basses situades en el domini públic hidràulic la gestió del qual els corresponga, i en tot cas en aquelles situades fora del domini públic hidràulic.

L'esmentat Reglament determina que els titulars de preses i basses d'altura superior a 5 metres o amb una capacitat d'embassament major de 100.000 m3, estan obligats a sol·licitar la seua classificació i registre. D'esta manera, aquells la classificació dels quals resulte a o B, hauran d'elaborar Pla d'Emergència.

Els Plans d'Emergència de Presa aprovats s'incorporen al Pla Especial davant del risc d'Inundacions, de manera que queden integrats en la sistemàtica d'actuació de tots els organismes implicats prevista en el Pla Especial, inclosa l'alerta primerenca als municipis afectats per la possible ona d'avinguda.

Situació en la Comunitat Valenciana

En l'actualitat es troben aprovats 43 Plans d'Emergència de Presa, integrats en el Pla Especial davant del risc d'inundacions:
 
 • Séquia Real del Xúquer (Bassa)
 • L'Alcora
 • Algar
 • Amadorio
 • Arenós
 • Arquillo de San Blas (Teruel)
 • Belcaire (Bassa)
 • Bellús
 • Benagéber
 • Beniarrés
 • Boquera (Balsa)
 • Carmen, el (Bassa)
 • Cortes II
 • Crevillent
 • Cuesta, La  (Bassa)
 • Escalona
 • Foia del Pou (balsa)
 • Forata
 • Guadalest
 • Loriguilla
 • María Cristina
 • Muela 
 • La Pedrera (4 plans)
 • Regajo
 • Ribesalbes
 • San Diego (Bassa)
 • Santomera i dic (2 plans, Murcia)
 • Sitjar
 • Terrateig (Assut)
 • Torrealta 1 ETAP (Bassa)-Bassa 1
 • Torrealta 2 ETAP (Bassa)-Bassa 2
 • Torrealta Bassa de Seguretat-Bassa 3
 • Túria-Sagunt (Depòsit)
 • Ulldecona
 • Valbona i dics (3 plans, Teruel)
 • Vallat
 • Virgen del Rosario (Bassa)
 
En aquelles preses i basses en què el titular ha procedit a la implantació del Pla, açò és, ha procedit a dotar dels mitjans i infraestructures exigits per la reglamentació, s'ha elaborat informació perquè la població afectada siga coneixedora de les pautes d'actuació en funció de la seua proximitat a la presa o bassa. Per a conéixer les mesures a adoptar en cas de ruptura de preses i basses, en la informació relacionada estan disponibles els tríptics elaborats a este efecte.
 
Així mateix, en el moment de la implantació, s'informa els municipis. Aquells municipis afectats per l'ona d'avinguda en un temps no superior a dos hores des de la ruptura, hauran d'elaborar un Protocol d'Actuació Municipal per accident o ruptura de preses, el model del qual es troba en la informació relacionada. Els municipis afectats més enllà de les dues hores hauran d'incorporar la informació relativa al seu municipi en la seua planificació d'emergències (Pla Territorial Municipal o Pla d'Actuació davant el risc d'inundacions).