Notes de premsa

La Generalitat renova l'encàrrec de gestió per a l'extinció d'incendis forestals amb el Consorci de Bombers de Valencia

La Generalitat renova l'encàrrec de gestió per a l'extinció d'incendis forestals amb el Consorci de Bombers de Valencia

Destina 1.300.000 euros al Consorci de Bombers perquè gestione els mitjans del Servei de Bombers Forestals de la Generalitat durant 2021

El Consell ha aprovat la pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) i el Consorci de Bombers de València relatiu al Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament a la província de València.

L'encàrrec al Consorci comprén la gestió i direcció operativa dels mitjans del Servei de Bombers i Bomberes Forestals de la Generalitat, amb un pressupost d'1.300.000 euros per a 2021.

En virtut de l'acord, les activitats de gestió tindran un caràcter merament material i tècnic. Per a realitzar aquestes funcions, el Consorci disposarà del seu propi personal operatiu, de tècnics forestals i de coordinadors forestals per a la direcció de les labors d'extinció d'incendis, a més de programar i supervisar les activitats diàries dels mitjans del Servei de Bombers Forestals de la Generalitat a les comarques de València.

També disposarà dels coordinadors forestals necessaris per a la gestió i supervisió del servei. Cadascun tindrà assignades, de manera permanent, un nombre d'Unitats de Bombers Forestals anuals i de reforç.

Per part seua, els tècnics forestals s'encarregaran de la planificació, organització i supervisió de les activitats diàries d'entrenament, pràctiques de maneig i manteniment dels equips, eines mecàniques i manuals i equips de comunicacions, que realitzen les unitats al seu càrrec. A més, hauran de tutelar les pràctiques especialitzades que realitzen les unitats al seu càrrec i dirigir les actuacions que se'ls encarreguen amb motiu de situacions d'emergència.