Notes de premsa

« Ves enrere

La Generalitat autoritza que només s'use màscara en els accessos i vestuaris de les piscines d'ús col·lectiu i parc aquàtics

La Generalitat autoritza que només s'use màscara en els accessos i vestuaris de les piscines d'ús col·lectiu i parc aquàtics

 

La Generalitat autoritza que només s'use màscara en els accessos i vestuaris de les piscines d'ús col·lectiu i parcs aquàtics


La Conselleria de Justícia emet una circular dirigida als ajuntaments amb la normativa a aplicar en aquesta mena de recintes durant l'estiu de 2021

La Generalitat autoritza que només s'use màscara en els accessos i vestuaris de les piscines d'ús col·lectiu i parcs aquàtics


La Conselleria de Justícia emet una circular dirigida als ajuntaments amb la normativa a aplicar en aquesta mena de recintes durant l'estiu de 2021

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, a través de la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències, ha emés una circular dirigida als ajuntaments de la Comunitat Valenciana en la qual se'ls informa de la normativa a aplicar tant en les piscines de titularitat pública d'ús col·lectiu com als parcs aquàtics, on aquest estiu no serà obligatori l'ús de la màscara excepte en els accessos i vestuaris.


Aquest tipus d'instal·lacions estan subjectes a les restriccions que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública estableix per a tot el sector dels establiments oberts a la pública concurrència, a causa de la pandèmia per Covid.

Aquestes restriccions poden variar al llarg de l'estiu en funció de la successiva publicació de les resolucions sanitàries que es deriven de l'evolució de l'emergència sanitària.

La circular especifica que els usuaris i usuàries d'aquests recintes podran evitar l'ús de la màscara durant el bany en piscines d'ús col·lectiu, exteriors o coberta i en els períodes de descans després del bany o en la pràctica d'esport.

En el cas de les piscines no cobertes, s'entén per descans aquell en què la persona romanga en un punt determinat respectant la distància de 1,5 metres amb altres persones que no siguen convivents, i sense que l'agrupació de les mateixes no excedisca de 10. En el supòsit de piscines cobertes s'entén per període de descans l'estrictament necessari entre intervals d'activitat.

Els requisits necessaris establits per la circular insisteixen en el compliment d'un aforament màxim en aquests establiments del 75% sobre el previst oficialment en la llicència d'obertura, així com d'un 50% de la seua capacitat en vestuaris i dutxes; i de l'obligació d'establir torns de bany i de realitzar desinfecció entre ells, així com realitzar venda electrònica i especificar en l'entrada el torn i hora corresponent.


En aquesta circular s'amplien les tasques del socorrista qui al marge de la seua comesa habitual d'atenció i control dels banyistes, haurà d'estar pendent, sobretot, en instal·lacions xicotetes del compliment de les condicions d'higiene pels usuaris. En instal·lacions grans, es comptarà amb persones de suport per a fer complir aquestes exigències.

Quant als establiments de restauració, ja siguen bars o cafeteries annexes a aquestes instal·lacions, s'han de respectar les normes que, a cada moment, estiguen vigents i s'apliquen per als locals d'hostaleria motivats per a evitar la propagació del Covid. És el cas de la deguda separació de taules i cadires, distància interpersonal, evitar aglomeració de persones en la barra, etc.

Nombre de socorristes

En la circular també es recorda que d'acord amb la normativa vigent, les piscines amb una superfície de làmina d'aigua de 200 a 500 metres quadrats comptaran amb un mínim d'un socorrista, mentre que les piscines amb una superfície de làmina d'aigua entre 500 i 1.000 metres quadrats hauran de comptar, almenys, amb dos socorristes.

Finalment, les piscines la superfície de làmina de les quals d'aigua excedisca de 1.000 metres quadrats comptaran amb un socorrista més per cada 500 metres quadrats de superfície de làmina d'aigua.