Notes de premsa

« Ves enrere

L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències presenta un pla aeronàutic per als tres aeroports de la Comunitat

L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències presenta un pla aeronàutic per als tres aeroports de la Comunitat

  • A partir d'ara acudiran a aquest pla quan un accident aeri tinga lloc dins o fora de les seues instal·lacions
  • També s'aplicarà en bases aèries o aeròdroms militars oberts al trànsit aeri civil

L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències ha elaborat el Pla davant d'emergències aeronàutiques d'aviació civil (PEACV) amb l'objecte de coordinar les actuacions que s'han de desenvolupar en cas d'una possible intervenció als aeroports de València, Alacant-Altet i Castelló. Es crea així una manera única d'actuació, igual i ordenada per als tres aeroports.

En 2001 i 2006, la Generalitat va aprovar plans d'emergència exterior per als aeroports de València i Alacant, respectivament, però l'àmbit d'actuació se cenyia exclusivament a l'interior del recinte de l'aeroport (no a l'edifici, que depén del pla interior de l'aeroport mateix).

En cas que l'emergència fora a l'exterior del recinte, s'havia d'activar el Pla territorial d'emergències de la Comunitat Valenciana (PTECV) per a poder intervindre-hi. Aquest mateix, el PTECV, és el que s'havia d'aplicar a l'aeroport de Castelló, ja que no disposava de pla d'emergències específic.

En concret, el nou PEACV té per objecte garantir l'actuació ràpida, eficaç i coordinada dels recursos públics i privats davant d'emergències aeronàutiques que ocórreguen al territori de la Comunitat Valenciana, ja siga en l'interior dels aeroports de Castelló, València i Alacant-Elx (zona A), com en l'entorn d'aquests (zona E), com en qualsevol altre punt de la Comunitat Valenciana, així com servir de suport a l'estructura de gestió dels incidents aeronàutics la competència dels quals corresponga a l'Administració general de l'Estat.

Aquest pla també serà aplicable en les emergències d'aeronaus civils ocorregudes en bases aèries o aeròdroms militars oberts al trànsit aeri civil.

No serà aplicable en cas que en l'emergència es vegen involucrades aeronaus de les Forces Armades o dels cossos i forces de seguretat.

A partir d'aquest moment, qualsevol accident d'aeronau, dins o fora de l'aeroport, o un incendi o explosió en les instal·lacions; una fallada estructural o afonament; sabotatges; amenaces de bomba; mercaderies perilloses, o qualsevol classe d'emergència que afecte els tres aeroports de la Comunitat estarà sota la coordinació del PEACV que, al mateix temps, depén del Pla territorial de la Comunitat Valenciana.

A més, amb caràcter horitzontal, la Generalitat compta amb el Procediment d'actuació en emergències amb múltiples víctimes (PAEMV), que complementa la resta de plans d'emergència.

També el Reial decret 632/2013, de 2 d'agost, comprén l'assistència a les víctimes d'accidents de l'aviació civil i els seus familiars i estableix les mesures que cal adoptar per les administracions públiques per a garantir l'assistència de les víctimes d'accidents d'aviació civil i els seus familiars.

Per aquesta raó s'ha fet necessària la revisió de la planificació existent enfront d'aquest risc aeronàutic, per a adequar-la a la directriu bàsica de planificació de 'Protecció Civil davant d'emergències aeronàutiques d'aviació civil' (actualment en fase d'aprovació), i d'aquesta manera disposar d'un únic pla que faça front a aquesta classe d'emergències, independentment d'on ocórreguen aquestes.

Fases de l'emergència

El Pla classifica les emergències en quatre blocs: alerta local, alarma general, emergència parcial i emergència general. És el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat el que activa el Pla i estableix la preemergència o emergència de l'incident.

Les 3 possibles situacions d'emergència (situació 1, situació 2 i situació 3) s'estableixen en funció de la gravetat, l'extensió territorial i els recursos necessaris per al control de l'emergència.

Després de l'entrada en vigor del PEACV, l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències n'elaborarà un programa d'implantació. Després es passarà a convocar tots els i les responsables dels serveis d'intervenció i els organismes involucrats en l'operativitat d'aquest.

Finalment, es divulgarà entre la població i es posarà a disponibilitat d'aquesta, a través de la pàgina web de l'AVSRE, una còpia actualitzada del Pla.

El Pla està previst que es presente dimarts que ve en la Comissió de Protecció Civil. Una vegada aprovat per la consellera de Justícia, Administració Pública i Interior, Gabriela Bravo, se sotmetrà al pròxim ple del Consell.