Notes de premsa

« Ves enrere

L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències realitza 128 inspeccions de seguretat i protecció radiològica en 2020

L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències realitza 128 inspeccions de seguretat i protecció radiològica en 2020

  • S'han revisat instal·lacions radioactives, radiodiagnòstic mèdic, transport de radiofàrmacs i concentrats d'urani
  • La AVSRE ha signat un acord amb la UV i la UPV per a la vigilància radiològica ambiental

L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) ha realitzat, a través de la Secció de Seguretat Radiològica, un total de 128 inspeccions relacionades amb la seguretat i protecció radiològica durant tot el 2020. L'agència, dependent de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, ha participat en la reunió anual de la Comissió Mixta amb el Consell de Seguretat Nuclear, on ha informat que ha complit amb el 107% de la planificació prevista.

Del total d'actuacions efectuades, 77 corresponen al control anual d'instal·lacions radioactives amb autorització de funcionament, 71 a les de segona categoria, i la resta a instal·lacions radioactives de tercera categoria.

La Secció de Seguretat Radiològica ha realitzat 40 inspeccions en instal·lacions de radiodiagnòstic mèdic, que inclou les de tipus diagnòstic general, dental i veterinari.

També ha escomés 7 inspeccions relacionades amb el transport de material radioactiu: tres d'elles relatives al transport de radiofàrmacs en diferents instal·lacions mèdiques de la Comunitat Valenciana, dues retirades de residus radioactius d'instal·lacions regulades, una recollida de residus de mitjana i baixa activitat de la Central Nuclear de Cofrentes i una de concentrats d'urani dins del Port de València.

El Secretari Autonòmic Seguretat i Emergències, Jose María Ángel ha valorat positivament aquesta execució tenint en compte l'estat de alama originat per la pandèmia de la Covid-19. També ha assegurat que la protecció radiològica en la Comunitat Valenciana està perfectament articulada i en constant revisió i actualització gràcies a la tasca que exerceixen els inspectors de la Secció de Seguretat Radiològica de la AVSRE".

 

Pla Especial davant el Risc Radiològic

Durant l'any 2020 la AVSRE ha continuat amb les tasques d'implantació del Pla Especial davant el Risc Radiològic i, més concretament, amb la realització d'un curs d'Emergències Radiològiques que es va desenvolupar en la seua part teòrica en l'Institut Valencià de Seguretat i Prevenció d'Emergències (IVASPE), i en la seua part pràctica a través de visites a instal·lacions radioactives de la Comunitat Valenciana.

Cal destacar que, en aquest període, no s'ha produït cap incident tant en les instal·lacions regulades com en el territori de la Comunitat Valenciana que active aquest Pla.

 

Acords amb les universitats

Així mateix, l'AVSRE ha signat un conveni de col·laboració amb la Universitat de València (UV) i la Politècnica de València (UPV) per al desenvolupament de la vigilància radiològica ambiental, tant en operació, a través de programa d'anàlisi i mostreig del Control de Qualitat (PVRA) del Programa Operacional Anual de Vigilància Radiològica Ambiental de la Central Nuclear de Cofrentes, com en emergències, a través de desenvolupar els procediments per a l'anàlisi isotòpica de mostres de diferents matrius en situacions d'emergència radiològica.

L'any 2020 s'ha realitzat un Control de Qualitat corresponent al 8,26% del total de 1.150 mostres i un 7,96% del total de 1.671 anàlisi, realitzats en el PVRA de la Central Nuclear de Cofrentes,

Com a complement al PVRA, la Generalitat Valenciana compta amb una Xarxa Radiològica Ambiental dissenyada per a controlar en temps real els paràmetres radiològics de l'aire i aigua en l'entorn a la Central Nuclear, transmetent, per mitjà de via telefònica a un ordinador situat en el Centre de Coordinació d'Emergències, una alerta que adverteix de qualsevol situació que estiga fora de la normalitat.

Aquesta xarxa té diferents estacions situades en un radi de 10 quilòmetres al voltant de la Central. Dels mesuraments d'aire, radioiodos i radioactivitat en aerosols s'encarreguen les estacions situades a Cortes de Pallás, Jalance, Cofrentes i Els Pedrones (Requena).

A més, l'estació de l'embassament d'Embarcadors mesura contínuament la radioactivitat del riu Xúquer, aigües avall del punt d'abocament de la Central Nuclear de Cofrentes i l'estació del riu Xúquer que controla les aigües amunt de la Central.

Les dades recollides per la Xarxa Radiològica Ambiental són transmeses a la sala d'emergències (SALEM) del Consell de Seguretat Nuclear, després de la interconnexió de la xarxa al programa REVIRA del Consell. L'administració de les dades es contempla de manera conjunta entre la Generalitat i el Consell de Seguretat Nuclear.