Notes de premsa

« Ves enrere

Emergències supera l'auditoria de vigilància radiològica ambiental encomanada pel Consell de Seguretat Nuclear

Emergències supera l'auditoria de vigilància radiològica ambiental encomanada pel Consell de Seguretat Nuclear

  • La secció de seguretat radiològica de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) és responsable del control de qualitat del programa operacional de vigilància radiològica ambiental de la central nuclear de Cofrents
  • Durant aquest any es realitzaran 127 inspeccions en instal·lacions de radiodiagnòstic mèdic, transports de mercaderies terrestres i marítimes a més de l'entorn
 
L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències ha superat satisfactòriament l'auditoria del Consell de Seguretat Nuclear relativa a l'encàrrec de vigilància radiològica ambiental en l'exterior de la central nuclear de Cofrents. L'encàrrec també inclou la labor inspectora en instal·lacions radioactives de segona i tercera categoria, en unitats de protecció radiològica i de transports de materials radioactius.
 
L'AVSRE realitzarà 127 inspeccions de seguretat radiològica en instal·lacions radioactives i de radiodiagnòstic mèdic, en transports i en entitats de serveis de protecció radiològica durant l'any 2021.
 
Del total d'actuacions de vigilància efectuades, 71 corresponen al control anual d'instal·lacions radioactives amb autorització de funcionament i, altres 40, a controls en instal·lacions de radiodiagnòstic mèdic, dental, podològic i veterinari.
 
Respecte a la vigilància del transport de material radioactiu es realitzaran 10 inspeccions fins que acabe l'any. Tres d'elles controlaran transports de radiofàrmacs en instal·lacions mèdiques; una, la retirada de residus radioactius en instal·lacions regulades, i una altra, la retirada de residus de mitjana i baixa activitat de la Central Nuclear de Cofrents. La resta d'inspeccions estan relacionades amb el transport de material fissionable, la gestió d'activitats de radiofarmàcia o ciclotró i el transport de fonts d'alta activitat.
 
El secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel, ha valorat "molt positivament" el resultat de l'auditoria ja que, segons ha explicat, "suposa un reconeixement a la seguretat del sistema de protecció radiològica en la Comunitat Valenciana".
 
"Amb aquesta mena d'avaluacions -ha afegit- es reconeix el treball d'inspecció i vigilància de l'equip d'inspecció de la secció de seguretat radiològica que no s'ha interromput ni tan sols durant la pandèmia".
 
Vigilància Radiològica Ambiental
 
La secció de seguretat radiològica de l'AVSRE també és responsable del control de qualitat del Programa Operacional Anual de Vigilància Radiològica Ambiental de la Central Nuclear de Cofrents (PVRA). Periòdicament es realitzen preses de mostres ambientals i s'analitzen en els laboratoris de radioactivitat ambiental de la Universitat de València i de la Universitat Politècnica de València.
 
Com a complement al PVRA, la Generalitat compta amb una Xarxa Radiològica Ambiental dissenyada per a vigilar en continu i en temps real els paràmetres radiològics de l'aire i aigua en l'entorn de la Central Nuclear. En el Centre de Coordinació d'Emergències està situat el dispositiu de recepció de les dades de les set estacions (cinc d'aire i dos d'aigua), que alerta de qualsevol situació que estiga fora de la normalitat.