Notes de premsa

El telèfon 1·1·2 atén 193 avisos per homofòbia i transfòbia en tres anys

El telèfon 1·1·2 atén 193 avisos per homofòbia i transfòbia en tres anys

El 80% de les telefonades al telèfon d'emergències estan relacionades amb agressions o situacions de perill

El telèfon únic d'Emergències 1·1·2 de la Generalitat ha rebut 193 telefonades per incidents relacionats amb casos d'homofòbia o la transfòbia succeïts entre 2018 i juliol de 2021. Les telefonades es corresponen amb situacions en les quals és rellevant l'orientació sexual o identitat de gènere de les persones afectades i en la qual les persones que telefonen pronuncien paraules com a "lesbiana", "marieta", "travestí", "transsexual" o "discriminació".

L'any en què es va comptabilitzar un major nombre de telefonades va ser el 2020, amb 64, la qual cosa suposa un increment d'incidents del 36,1% respecte als dos anys anteriors en els quals es van registrar 46 i 47 crides respectivament. En el primer semestre de 2021 es manté la tendència a l'alça, ja que fins al moment s'han atés 36 telefonades.

El 80% de les telefonades (156) reporten problemes relacionats amb la seguretat de les persones, agressions, baralles o amenaces. L'altre 20% (38 casos) estan relacionats amb problemes de caràcter psiquiàtric. En aquesta última classificació s'agrupen intents de suïcidi o crisis psiquiàtriques en les quals les persones afectades manifesten la seua orientació sexual. D'aqueixos 38 casos recollits des de 2018, el 64% (33) es correspon amb intents de suïcidi de menors de 25 anys, la majoria d'ells (15) succeïts en 2020.

Entre les persones afectades per incidents de seguretat, el 41% són homes homosexuals (63), el mateix percentatge que les persones trans (64), mentre que les persones LGTBI són l'11% (17) i les menys, les dones homosexuals el7% (11). En el cas dels incidents de caràcter sanitari, el 57% (20) es correspon amb persones trans, el 29% (10) amb homes i el 14% amb dones (5).

Per territoris, la província de València és la que major nombre de telefonades registra, el 53% (102), seguida de la d'Alacant amb el 40% (76) i la de Castelló amb el 7% (14,7).