Notes de premsa

« Ves enrere

El Consell ratifica amb el Consell de Seguretat Nuclear el conveni que actualitza la resposta a les emergències radiològiques

El Consell ratifica amb el Consell de Seguretat Nuclear el conveni que actualitza la resposta a les emergències radiològiques

  • Des que la Generalitat va aprovar el primer Pla especial davant del risc radiològic en 2013 no ha sigut necessari activar-lo en cap ocasió

El Ple del Consell ha ratificat el conveni signat el passat 11 de gener entre la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública i el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) sobre planificació, preparació i resposta davant de situacions d'emergència radiològica.

Aquest acord suposa l'actualització en la resposta davant d'una possible situació d'emergència radiològica, i l'adapta a les exigències de la nova normativa i estructura administrativa.

El text estableix la cooperació entre Interior i el CSN per a desenvolupar la planificació, la implantació i el manteniment del Pla especial davant del risc radiològic a la Comunitat Valenciana. També defineix les funcions i competències de cada organisme.

D'aquesta manera, la Generalitat podrà activar el Pla especial davant del risc radiològic en el nivell de resposta que considere adequat en funció de la gravetat del succés i adoptarà les mesures de protecció a la població que siguen necessàries.

En aquest cas, informarà de manera immediata el Consell de Seguretat Nacional sobre qualsevol accident nuclear o radiològic que puga afectar els habitants o el medi ambient. També haurà de tindre en compte les recomanacions del CSN, a més de mantindre contacte permanent amb aquest organisme intercanviant tota la informació que siga necessària per a coordinar les actuacions.

Per la seua banda, el Consell de Seguretat Nacional informarà la Generalitat sobre qualsevol accident que comporte risc radiològic i assessorarà la direcció del Pla d'emergència sobre les mesures de protecció radiològica que s'hagen d'adoptar per a pal·liar les conseqüències de l'accident que haja desencadenat la crisi o donar suport tècnic a l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències.

Des que la Generalitat va aprovar el Pla especial davant del risc radiològic en 2013 no ha sigut necessari activar-lo en cap ocasió.