Notes de premsa

« Ves enrere

El Consell inicia amb caràcter d'urgència les actuacions per a pal·liar els danys produïts per l'incendi forestal de Beneixama

El Consell inicia amb caràcter d'urgència les actuacions per a pal·liar els danys produïts per l'incendi forestal de Beneixama

  • Els municipis afectats tenen 45 dies des de l'endemà de la publicació en el DOGV per a presentar les estimacions de danys

El Consell ha acordat escometre de manera immediata les actuacions necessàries per a pal·liar els efectes en les zones afectades pel gran incendi forestal produït el passat 15 de juliol al municipi de Beneixama (Alacant).

En l'acord s'arbitren, amb caràcter d'urgència, les ajudes perquè els municipis afectats per aquest incendi forestal puguen presentar les estimacions dels danys en infraestructures i béns públics, així com dels danys que hagen pogut patir les instal·lacions i infraestructures agràries, o d'altres sectors econòmics distints del forestal, i els béns i immobles de persones físiques o jurídiques.

L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències coordinarà les actuacions dels diversos departaments del Consell, i altres administracions, que s'hagen de dur a terme per a poder tornar a la normalitat, el més prompte possible, totes les zones que van estar afectades per l'incendi forestal.

Els municipis afectats tenen un termini de 45 dies des del dia següent de la publicació en el DOCV, per a presentar les estimacions de danys, tant d'infraestructures com de béns públics.

També dels danys que hagen pogut patir les instal·lacions i infraestructures agràries, o d'altres sectors econòmics diferents del forestal, així com dels danys a béns mobles i immobles de persones físiques o jurídiques que no estigueren coberts pel sistema d'assegurances.

Per a dur a terme les estimacions de danys corresponents, els municipis afectats podran comptar amb el suport dels serveis tècnics de la Generalitat. D'altra banda, les sol·licituds presentades per part de les corporacions locals seran avaluades per l'Oficina Única Postemergència, a la qual correspondrà una estimació pressupostària amb càrrec al fons de contingència per a l'exercici 2019, que s'elevarà a la Comissió Interdepartamental, per a la posterior aprovació per part del Consell.

A més, l'execució de les mesures que corresponguen es podrà dur a terme a través del procediment d'inversió directa o pel procediment de subvenció. Les actuacions que es desenvolupen mitjançant inversió directa es podran executar a través de l'encàrrec a mitjans propis.