Notes de premsa

« Ves enrere

El Consell col·labora amb la Universitat de València i la Universitat Politècnica per al desenvolupament del Pla de vigilància radiològica en emergències

El Consell col·labora amb la Universitat de València i la Universitat Politècnica per al desenvolupament del Pla de vigilància radiològica en emergències

  • La Generalitat destinarà 42.300 euros a cada universitat

El Consell ha aprovat els dos convenis de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) amb la Universitat de València (UV) i amb la Universitat Politècnica de València (UPV), per al desenvolupament del Pla de vigilància radiològica en emergències (PVRE).

La Generalitat destinarà 42.300 euros a cada universitat com a contribució al cost total de l'elaboració i/o adaptació de procediments per al desenvolupament i la implantació del PVRE.

Aquests convenis tenen per objecte l'elaboració i/o adaptació de procediments per a la determinació per l'activitat radioactiva en matrius ambientals diferents en el marc del Pla de vigilància radiològica en emergències (PVRE), en virtut dels antecedents, l'objectiu i els recursos que tenen la UV i la UPV.

Els isòtops que s'estudiaran seran els que presenten més probabilitat de generar una emergència radiològica per la presència en quantitats importants en instal·lacions industrials, mèdiques i d'investigació a la Comunitat Valenciana, o per la presència i accessibilitat que tenen en el món que els faça susceptibles tant al tràfic il·legal com a l'ocupació en accions terroristes.

Per a dur a terme les funcions que s'han de desenvolupar, es farà un estudi dels diversos isòtops que poden estar presents en les situacions diferents que estableix el Pla especial davant del risc radiològic (PERR).

La UV i la UPV aportaran, per a l'execució d'aquests convenis, les instal·lacions a València i, especialment, els equips i els laboratoris, així com el personal tècnic i investigador especialitzat necessari per al desenvolupament del pla.

Resposta ràpida

Mitjançant aquests convenis, la Universitat de València i la Universitat Politècnica es comprometen a cooperar amb l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències a fi d'adaptar i desenvolupar els procediments interns per a agafar mostres i analitzar mesures que facen possible tant que es done una resposta ràpida en cas d'emergència radiològica com que s'oferisca suport formatiu al personal de l'Agència.

La Universitat de València (a través del Laboratori de Radioactivitat Ambiental) i la Universitat Politècnica de València (a través del Servei de Radiacions) formen part de la Xarxa d'Estacions de Mostreig del Consell de Seguretat Nuclear i participen en el Programa de vigilància radiològica ambiental independent que encomana a la Generalitat.

Així mateix, disposen dels mitjans d'execució adequats per a agafar mostres i fer anàlisi de mesures.

La Generalitat, a través de l'AVSRE, té implantat el Pla especial davant del risc radiològic, que preveu la vigilància radiològica ambiental en situacions d'emergència radiològica, i està interessada en l'execució d'un pla de vigilància de resposta en emergències.