Notes de premsa

« Ves enrere

El Consell aprova les bases per a la selecció, promoció i mobilitat del personal dels serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat

El Consell aprova les bases per a la selecció, promoció i mobilitat del personal dels serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat

  • La norma regula els diversos aspectes dels processos de selecció, fases, proves, cursos selectius i nomenaments

El Ple del Consell ha aprovat el decret que estableix les bases i els criteris generals per a la selecció, la promoció i la mobilitat del personal de les escales i les categories dels serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS) de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana.

Amb aquest decret es pretén l'ordenació general dels SPEIS, tres d'aquests d'àmbit municipal, dels ajuntaments de les capitals de província (València, Castelló i Alacant), i tres més d'àmbit provincial, constituïts sota la fórmula de consorci i que estan integrats per les diputacions provincials, la Generalitat i els municipis consorciats.

La nova norma regula la publicitat de les convocatòries i els sistemes d'accés -el torn lliure, la promoció interna i mobilitat i el sistema d'accés del personal forestal- i estableix diversos aspectes dels processos de selecció, amb les fases, els tipus de proves, els cursos selectius i el nomenament com a personal funcionari de carrera.

D'altra banda, també regula les diverses escales i categories: les proves físiques, els temaris per categories, les places reservades per a mobilitat, la distribució de places vacants en atenció a la manera de provisió, el barem de mèrits, la prova psicotècnica i el quadro d'exclusions mèdiques.