Notes de premsa

« Ves enrere

1·1·2 Comunitat Valenciana ha renovat la seua certificació de qualitat segons la norma ISO 9001:2008 de AENOR

1·1·2 Comunitat Valenciana ha renovat la seua certificació de qualitat segons la norma ISO 9001:2008 de AENOR

José María Ángel destaca el compromís de la Generalitat en la millora de la gestió de les emergències

El telèfon d'Emergències "1·1·2 Comunitat Valenciana" ha renovat la seua certificació de qualitat segons la norma ISO 9001:2008 que concedeix l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), tal com ha anunciat hui el director general de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel.

Segons José María Ángel, la renovació d'aquesta certificació ve a demostrar el compromís de la Generalitat en la millora contínua de l'atenció de les trucades d'emergència de la ciutadania i del sistema d'informació i comunicacions desplegat amb els organismes implicats en la gestió de les mateixes, al mateix temps que reflecteix també l'esforç realitzat per tots els treballadors implicats en aquest servei crític 24 hores al dia, 365 dies a l'any.

L'auditoria realitzada destaca com a canvis significatius quant al sistema de gestió, la creació d'una Agència de Seguretat i Gestió de les Emergències, mentre que com a part dels punts forts ressalta "un comportament molt satisfactori i estable" en el procés d'atenció de trucades d'emergència en relació a temps d'atenció, gestió i avís. 

El sistema de la gestió de la qualitat adoptat per el "1·1·2 *Comunitat Valenciana" garanteix la implicació en la millora contínua de tota l'organització, que es tradueix en l'adopció de les millors pràctiques a l'hora d'atendre als ciutadans en les urgències i en l'emergències.

En matèria de gestió d'emergències, el Centre de Coordinació té assignades les competències en dues àrees: La coordinació de la gestió de les situacions de *preemergencia i emergència, així com aquelles altres situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública en la qual s'activen plans de protecció civil a la Comunitat Valenciana; i la gestió del telèfon únic europeu d'emergències 1·1·2.

En aquest sentit, el telèfon 1·1·2 Comunitat Valenciana, que ha renovat el certificat ISO 9001: 2008, és un dels serveis d'emergències amb majors nivells de qualitat en la gestió i atenció d'Espanya. Es va posar en funcionament l'any 1999 i des de llavors i fins a final d'any està previst que haja atès prop de de 60.000.000 trucades. En finalitzar aquest exercici 2015, s'hauran rebut més de de tres milions de trucades.