T'interessa

Enllaços relacionats

opinión

Avisos de Riscos

Avisos de Riscos

Bon Nadal

Notes de premsa

Ves enrere La Generalitat i els Consorcis d'Extinció d'Incendis de València i Castelló col·laboren en la gestió de mitjans dels Bombers Forestals

La Generalitat i els Consorcis d'Extinció d'Incendis de València i Castelló col·laboren en la gestió de mitjans dels Bombers Forestals

El Consell destina 1.920.000 euros a tots dos consorcis per a finançar la gestió dels mitjans del servei de bombers forestals en 2020

 

El Consell ha aprovat dos convenis de col·laboració entre l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) i els Consorcis per al Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les províncies de València i Castelló per a la gestió dels mitjans del servei de bombers forestals.

L'objecte de l'acord és l'encàrrec als consorcis de les activitats de gestió i direcció operativa dels mitjans del servei de bombers forestals, la titularitat dels quals correspon a la AVSRE, amb un pressupost d'1.920.000 euros per a 2020, dels quals 1.300.000 euros van destinats al Consorci de València i 620.000 euros al de Castelló.

Les activitats tindran un caràcter merament material i tècnic, sent responsabilitat del AVSRE dictar quants actes o resolucions de caràcter jurídic donen suport a les activitats materials regulades per aquests convenis.

Mitjans d'execució

Per a la realització de les funcions, els consorcis disposaran, a part del seu personal operatiu, de tècnics forestals i coordinadors forestals per a la direcció de les labors d'extinció d'incendis forestals i per a programar i supervisar totes les activitats diàries dels mitjans del Servei de Bombers Forestals a la seua província.

També disposaran dels coordinadors forestals necessaris per a la gestió i supervisió del servei. Cada coordinador forestal tindrà assignades, de manera permanent, un nombre d'Unitats de Bombers Forestals anuals i unes altres de reforç en la campanya d'estiu, sent la seua responsabilitat el desenvolupament de les funcions establides en la present clàusula.

Els tècnics forestals hauran de tindre la titulació de diplomat o equivalent, amb una experiència mínima de 24 mesos en treballs d'extinció d'incendis forestals.

Els coordinadors forestals tindran la titulació de capatàs forestal, tècnic superior de recursos naturals i paisatgístics o equivalent, amb una experiència mínima de 24 mesos, en coordinació i gestió directa de grups de personal destinats a l'extinció d'incendis forestals.

Entre les seues funcions figuren les de planificar, organitzar i supervisar les activitats diàries d'entrenament, pràctiques de maneig i manteniment dels equips, eines mecàniques i manuals i equips de comunicacions, que realitzen les unitats al seu càrrec.

A més, hauran de tutelar les pràctiques especialitzades que realitzen les unitats al seu càrrec i dirigir les actuacions que se'ls encarreguen amb motiu de situacions d'emergència.