T'interessa

Enllaços relacionats

opinión

banner

Avisos de Riscos

Avisos de Riscos

Bon Nadal

Notes de premsa

Ves enrere El Ple del Consell ha aprovat el decret que regula les normes de seguretat i coordinació d'emergències per a les platges de la Comunitat Valenciana.

El Ple del Consell ha aprovat el decret que regula les normes de seguretat i coordinació d'emergències per a les platges de la Comunitat Valenciana.

  • El decret estableix que els ajuntaments tenen un any per a presentar els seus plans de Salvament

  • A més, disposen de 15 dies per a elaborar protocols de contingència específics davant de l'amenaça de la COVID-19

L'extensió i l'atractiu turístic del litoral valencià, i també de les platges continentals, fa necessari que s'establisquen normes en matèria de salvament i seguretat de vides humanes, així com la coordinació dels serveis de Protecció Civil i Emergències.

Aquestes mesures estan dissenyades per a garantir la seguretat en les zones de bany en tots els àmbits, i en particular davant de la COVID-19 i els nous usos socials que imposa la lluita contra la pandèmia.

El decret estableix la creació d'un catàleg especial de platges de la Comunitat Valenciana i els criteris per a classificar-les d'acord amb el risc i grau de protecció que tinguen.

També obliga els municipis que elaboren plans de seguretat i salvament per a les seues zones de bany i detalla amb quins elements de prevenció s'ha de comptar per a afrontar situacions d'emergència de caràcter ordinari i extraordinari -com l'actual pandèmia-, així com les mesures de coordinació que s'han d'aplicar.

El decret classifica les platges en lliures, perilloses o d'ús prohibit. Aquesta divisió atén a criteris com l'existència de corrents; la contaminació; la fauna de risc, com ara les meduses, o les condicions meteorològiques o del terreny que puguen suposar un perill.

En les platges no classificades com d'ús prohibit es determinarà també el grau de protecció segons les distintes temporades, que podrà ser baix, moderat o alt; estarà determinat pels ajuntaments i reflectit en el corresponent pla de seguretat i salvament.

Catàleg especial de platges

El catàleg especial de platges permetrà conéixer les diferents classes de platges d'acord amb la classificació que s'hi faça, característiques físiques i aspectes de seguretat que siguen rellevants per a una intervenció i una coordinació eficaç davant de qualsevol classe d'emergència.

Els catàlegs contindran aspectes com la geolocalització de l'espai, les condicions habituals de l'aigua, les característiques físiques d'accés, si disposa de servei de salvament i l'accessibilitat i els diversos serveis amb què compte.

Pla de seguretat

El decret estableix que els ajuntaments disposen d'un any per a elaborar els plans de seguretat i salvament de cada platja que siga considerada com a perillosa o tinga un grau de protecció moderat o alt.

Els arenals en què no siguen obligatoris els plans de seguretat només hauran de disposar de protocols i procediments d'emergència i evacuació, que es faran en col·laboració amb el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat.

En el cas de les platges que discórreguen per diversos termes municipals, els mateixos ajuntaments podran acordar si el pla de seguretat i salvament és comú o cada un redacta el seu.

Els plans de seguretat s'hauran d'inscriure en el Registre autonòmic de plans d'autoprotecció i plans d'emergència i els haurà de realitzar personal tècnic amb formació en emergències i protecció civil. Es revisaran periòdicament cada tres anys, o abans si les circumstàncies d'afluència o risc de la platja varien de manera significativa.

Pla de contingència

A més, el decret recull que en el cas que es produïsquen situacions extraordinàries d'alerta o emergència d'àmbit internacional, nacional, autonòmic o local, com una pandèmia, els consistoris hauran d'elaborar un pla de contingència específic per a donar resposta a aquesta situació.

El primer d'aquests serà davant de la COVID-19, per al qual les corporacions locals disposen de 15 dies per a elaborar-lo i comunicar-ho a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

El pla ha d'especificar quines mesures d'autoprotecció s'instauraran, quins cartells informatius s'hi instal·laran i l'aforament dels espais i les maneres de controlar-los. També hauran d'incloure la dotació extraordinària de l'equip de salvament, i els reforços de neteja i vigilància.

Banderes identificatives

Finalment, el decret també estableix que cada platja disposarà d'una bandera identificativa amb la mateixa classificació que les de la perillositat del mar, és a dir, verda per a les lliures, groga per a les perilloses i roja per a les d'ús prohibit.

També hauran d'incorporar-hi cartells informatius amb les característiques de les platges i la classificació d'aquestes, el significat de les banderes, les instruccions en previsió d'accidents, el telèfon d'Emergències 112; així com les recomanacions gràfiques per a evitar riscos, les rutes d'evacuació i la localització dels llocs de vigilància i auxili.