T'interessa

Enllaços relacionats

opinión

Programació 2014-2020

Programació 2014-2020

L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències adscrita a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, és la responsable de la gestió del programa Platges Destrals. El Programa Platges Segures s'enquadra de la següent manera:

 • Eix Prioritari 2 A: 2A – Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació.
 • Objectiu Temàtic 9: Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació.
  • Prioritat de Inversió 9.4: L'accés a serveis assequibles, sostenibles i de qualitat, inclosos els serveis sanitaris i socials d'interés general.
   • Objectiu Específic 9.4.2: Millora de l'accés als serveis de salut durant la pandèmia COVID-19.
    • Línea d'actuació: Actuació COVID (despeses de personal, vigilància de platges).

Programació - FSE COMUN A TODOS

Documentació i Normativa 

Normativa europea

Normativa estatal

Normativa autonòmica