Visualització de contingut web

Període de programació 2014-2020

Per al període 2014-2020, la situació socioeconòmica espanyola, la consecució dels objectius d'Europa 2020, en línia amb el Programa Nacional de Reformes, i el principi de concentració temàtica, són els elements essencials per a definir la programació. Això suposa un major esforç en les àrees clau, centrades en menor nombre de prioritats, en funció del nivell de desenvolupament de les regions i seguint les Recomanacions específiques per a Espanya. A Espanya, per al període 2014-2020, totes les regions, excepte Extremadura, se situen entre les regions més desenvolupades o en transició, que són les obligades a major concentració en la programació. Això farà que el perfil inversor, especialment en el cas del Fons FEDER, de les regions espanyoles canvie substancialment en aquest període, amb un major èmfasi en els objectius temàtics 1, 2, 3 i 4, en línia amb les prioritats de la UE 2020.

En el cas del FSE, el principal repte és la lluita contra la desocupació, especialment la desocupació juvenil, amb el suport de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil. Així mateix, donarà suport a actuacions relacionades amb la formació del capital humà, la inclusió social i la lluita contra la pobresa, en línia amb l'estratègia plantejada en el període 2007-2013. En aquest sentit, seguint el principi de concentració temàtica, almenys el 20% dels recursos del FSE es destinaran a la inclusió social i lluita contra la pobresa.

En el període 2014-2020, la Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals en la categoria de regió més desenvolupada, en superar el seu PIB per càpita el 90% de la mitjana del PIB de la UE-27, modificant així el seu estatus de períodes anteriors en els quals va ser considerada regió objectiu núm. 1, i posteriorment regió pertanyent a l'objectiu de competitivitat regional i ocupació.

Periode de programació 201-2020

 

Dins dels Fons Estructurals de la Unió Europea, el Fons Social Europeu (FSE) ha finançat el programa Platges Segures 2020 que ha permés que 1.000 joves menors de 30 anys s'incorporen de manera activa al programa de Platges Segures 2020 en la Comunitat Valenciana.

L'actuació s'ha desenvolupat per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, a través de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, que ha assumit el nomenament de 1.000 persones funcionàries interines, així com la coordinació, formació, seguiment i dotació de material per a dur a terme la iniciativa durant dos mesos i mig des de juny a setembre de 2020. Sent la dotació financera inicial del programa de 6.314.784 €.

La iniciativa finançada pel FSE s'emmarca dins de les mesures de resposta a l'emergència derivada de la pandèmia ocasionada pel COVID-19 amb l'objectiu de fer compatible l'ús segur de les platges amb les mesures de prevenció de la transmissió del virus.

Els i les joves entre 18 i 30 anys es van encarregar d'oferir informació sobre normes de protecció per a garantir l'accés al litoral en els 80 municipis amb platja turística de la Comunitat Valenciana amb total seguretat durant els mesos de juliol, Agost i part de setembre de 2020.  Així entre les seues funcions es van trobar les següents:

Sent les seues funcions:

 • Verificar el compliment per part de les persones usuàries de la platja de les mesures contemplades en els Plans de Contingència i en concret:
  • Línies d'accés directe fins a primera línea
  • Reducció d'accessos de vehicles
  • Carrils de circulació per als vianants

 

 • Informar sobre el codi de conducta i donar suport al seu compliment:
  • Distanciament social
  • Ús de calçat
  • Evitar emportar-se sediments a l'eixida
  • Ús adequat de les instal·lacions
  • Prohibició de l'ús de matalassets, pilotes, jocs de pala
  • Cendrers individuals

 

 • Proposar a través de l'1.1.2 Comunitat Valenciana, en el cas que es produïra una emergència que no puga ser coberta amb els recursos presents, l'activació i mobilització de recursos extraordinaris.

Col·laborar en tot moment i al seu requeriment, amb els serveis de socors, vigilància i seguretat presents a la platja, tot això sempre amb respecte a les seues capacitats i formació.