Espectacles públics

Espectacles públics

  • No introduïsques en el recinte objectes que puguen afectar la seguretat de la resta d'espectadors.
  • Seguix les instruccions dels servicis d'orde.
  • Informa't on es troben les eixides d'emergència. A l'entrar-hi o eixir-ne, no et pares en portes, corredors d'accés a localitats o vomitoris.
  • Portar en braços o de la mà els xicotets i xicotetes.
  • Abans d'entrar en el recinte, establir un punt de trobada amb els teus acompanyants per a poder-se reunir en cas de pèrdua.
  • Mantindre's tranquil i seré davant de qualsevol emergència.
  • Sol·licitar l'ajuda dels servicis d'orde davant de qualsevol emergència personal o col•lectiva.