T'interessa

Enllaços relacionats

opinión

Lliscaments i despreniments

Lliscaments i despreniments

Un lliscament és un desplaçament de terreny en una vessant, cap a l'exterior d'esta, per acció de la gravetat. Encara que generalment estan associats a pluges, també poden produir-se com a conseqüència de terratrèmols o a causa de l'acció continuada dels processos naturals del terreny. Els despreniments són caigudes de blocs de roca.

Les regions limítrofs amb el Mediterrani occidental estan particularment exposades al risc de lliscaments a causa que una gran part del seu territori és muntanyós, de la fragilitat de les roques que constituïxen el seu relleu i de les pluges intenses. En algunes regions, la destrucció dels boscos, l'abandó de les terres de cultiu i la construcció de carreteres i infraestructures han contribuït a fer que encara siguen més vulnerables.

Bona part de la geografia de la Comunitat és muntanyosa, i és en estes zones on es presenta el risc de lliscaments i despreniments.

El Pla Especial davant del risc d'inundacions incorpora la cartografia del risc de lliscaments i despreniments com una de les conseqüències de les pluges intenses.

De vegades el risc ha sigut tan acusat, que s'han hagut de traslladar poblacions senceres a una nova ubicació. Este és el cas de la població de Marines que, davant del risc de grans despreniments de roques, que ja s'havien començat a produir després de les pluges de tardor de l'any 1957, va sepultar materialment alguna casa, va ser traslladada. No és esta l'única població amenaçada pels despreniments, hi ha múltiples exemples en la nostra geografia.