Visualització de contingut web

Compromisos i Indicadors

Política de Qualitat

La Política de la Qualitat de "1·1·2 Comunitat Valenciana" estableix les Normes d'Actuació i els Objectius Generals orientats al compliment de la seua Missió que es resumeix com:

"Gestió de les demandes d'assistència i auxili dels Ciutadans de la Comunitat Valenciana davant situacions d'emergència, i coordinació dels serveis prestats als Organismes i Empreses usuaris de "1·1·2 Comunitat Valenciana":

 • Posant a la disposició dels Ciutadans el telèfon d'emergències "1·1·2", 24 hores al dia, 365 dies a l'any.
 • Posant a la disposició de la Ciutadania el telèfon d'emergències "1·1·2", 24 hores al dia, 365 dies a l'any, per a l'atenció de telefonades d'emergència en situació tant ordinària (incident sanitari, de seguretat, de salvament i rescat, accident de trànsit…) com a extraordinària (emergències de grans dimensions: episodis meteorològics adversos, moviments sísmics…)
 • Posant a la disposició dels Organismes i Empreses usuaris un servei integrat d'informació i comunicacions, 24 hores al dia, 365 dies a l'any.
 • Oferint a Organismes i Empreses usuaris un servei de coordinació eficaç i eficient.
 • Donant suport a la formació contínua del personal intern i dels Organismes i Empreses usuaris (Agències).
 • Millorant de manera contínua els processos, amb vista a oferir un servei eficaç per a cobrir totes les necessitats dels ciutadans i dels Organismes i Empreses usuaris.
 • Gestionant la qualitat del servei prestat conforme a la Norma ISO 9001:2015.
 • Comprometent-nos a complir amb els requisits i a millorar contínuament l'eficàcia del sistema de gestió de qualitat.
 • Contraient un compromís amb la Qualitat des de la Direcció, conscienciant i motivant a tot el personal del servei sobre la importància d'aquestes.
 • Contraient un compromís explícit amb la Ciutadania, mitjançant la publicació, difusió i seguiment de la "Carta del Servei".
 • Difonent aquesta Política de Qualitat a tots els nivells organitzatius".

 

Tot això en l'àmbit de la LLEI 13/2010 de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió de les Emergències i la LLEI 4/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la qual es crea l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.