T'interessa

Enllaços relacionats

opinión

Compromisos i Indicadors

Compromisos i Indicadors

Política de Qualitat

La Política de la Qualitat de "1·1·2 Comunitat Valenciana" estableix les Normes d'Actuació i els Objectius Generals orientats al compliment de la seua Missió que es resumeix com:

"Gestió de les demandes d'assistència i auxili de la ciudadania de la Comunitat Valenciana davant situacions d'emergència, i coordinació dels serveis prestats als Organismes, Empreses i entitats usuàries de "1·1·2 Comunitat Valenciana":

  • Posant a la disposició de la població el telèfon d'emergències "1·1·2", 24 hores al dia, 365 dies a l'any, per a l'atenció de telefonades d'emergència en situació tant ordinària (incident sanitari, de seguretat, de salvament i rescat, accident de trànsit…) com a extraordinària (emergències de grans dimensions: episodis meteorològics adversos, moviments sísmics…)
  • Posant a la disposició dels Organismes, Empreses i entitats usuàries (Agències) un servei integrat d'informació i comunicacions, 24 hores al dia, 365 dies a l'any.
  • Oferint a Organismes, Empreses i entitats usuàries un servei de coordinació eficaç i eficient.
  • Donant suport a la formació contínua del personal intern i dels Organismes, Empreses i entitats usuàries.
  • Millorant de manera contínua els processos, amb vista a oferir un servei eficaç per a cobrir totes les necessitats de la ciudadania i dels Organismes, Empreses usuaris.
  • Gestionant la qualitat del servei prestat conforme a la Norma ISO 9001:2015.
  • Comprometent-nos a complir amb els requisits i a millorar contínuament l'eficàcia del sistema de gestió de qualitat.
  • Contraient un compromís amb la Qualitat des de la Direcció, conscienciant i motivant a tot el personal del servei sobre la importància d'aquestes.
  • Contraient un compromís explícit de Transparència amb la Ciutadania, mitjançant la publicació, difusió i seguiment de la "Carta del Servei".
  • Difonent aquesta Política de Qualitat a tots els nivells organitzatius".


Tot això en l'àmbit de la LLEI 13/2010 de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió de les Emergències i la LLEI 4/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la qual es crea l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.