T'interessa

Enllaços relacionats

opinión

Què fer davant un accident químic?

Què fer davant un accident químic?

Si vius en una zona industrial, sol·licita informació al teu Ajuntament. La megafonia mòbil emetrà el senyal d'avís en cas d'accident.

Si estàs a casa:

 • Tanca't a casa si és possible en les habitacions més interiors (confinament).
 • Tanca les portes i finestres.
 • Segella l'habitació amb cinta americana i làmines de plàstic. Si no disposes d'este material, mulla tovalles i posa-les en els badalls.
 • Desconnecta i tapa els sistemes de climatització i de ventilació, així com altres orificis en comunicació amb l'exterior.
 • Allunya't de les finestres i de les vidrieres i confina't en la part oposada d'on s'ha produït l'accident.
 • Disposa d'una llanterna i algun sistema que et permeta comunicar-te i rebre informació (ràdio, telèfon,...).
 • Informa't i seguix les instruccions oficials impartides a través dels mitjans de comunicació (TV o ràdio).
 • Para atenció als avisos per megafonia.
 • No vages a buscar els xiquets i les xiquetes al col·legi. El professorat s'ocuparà d'ells.
 • No fumes.
 • Usa el telèfon per a les crides imprescindibles.
 • Prepara't per a una evacuació. Prepara la teua documentació i els medicaments d'ús diari.
 • No isques fins que ho comuniquen les autoritats. L'aire podria estar contaminat.
 • No begues aigua de l'aixeta fins que estigues segur de la seua innocuïtat.
 • Ventila la vivenda una vegada hi haja autorització per a eixir.

Si estàs fora:

 • Si estàs al carrer refugia't en l'edifici més pròxim. El cotxe no és un lloc segur, ix-ne  i entra en l'edifici més pròxim.
 • Si s'ha produït un núvol tòxic, fuig-ne en direcció transversal al vent (ni a favor ni en contra).
 • Si hi ha una explosió, protegix-te darrere d'algun talús.
 • No crees cap punt d'ignició (purnes, encenedors, arrancada de vehicles, telèfon mòbil, etc)

Després de la contaminació:

 • És necessari descontaminar-se si s'ha estat exposat a la contaminació per a reduir al mínim les seues conseqüències per a la salut. No isques d'un refugi per a anar a l'aire lliure en cap cas fins que les autoritats anuncien que és segur fer-ho.
 • Una persona afectada per un producte químic requerix atenció mèdica immediata d'un professional. Els servicis d'intervenció establiran zones de descontaminació, però en el cas que no estiguera disponible, pots descontaminar-te tu mateix i prestar assistència en la descontaminació d'altres.

Directrius per a la descontaminació:

 • Tin extrema precaució ajudant altres que han sigut exposats a substàncies químiques. Pots contaminar-te. L'aigua que empres per a la descontaminació ha de quedar en una cubeta per a  no contaminar el medi ambient.
 • Lleva't tota la roba i altres articles en contacte amb el cos. La roba contaminada del cap ha de llevar-se tallant-la si és necessari per a evitar el contacte amb els ulls, nas i boca. Posa la roba i els elements contaminats en una bossa de plàstic  i segella-la. Descontamina't les mans amb aigua i sabó. Lleva't les ulleres o lents de contacte. Submergix les ulleres en lleixiu per a descontaminar-les, renta-les i eixuga-les.
 • Neteja els ulls amb aigua.
 • Suaument llava't cara i cabell amb aigua i sabó i renta't minuciosament amb aigua.
 • Descontamina tot el cos amb un drap amerat en aigua sabonosa i renta't amb aigua clara.
 • Posa't roba no contaminada. Ha de ser roba emmagatzemada en calaixos o armaris perquè no estiga contaminada.
 • Dirigix-te a un centre assistencial per a tractament professional.