Te interesa

Enlaces relacionados

opinión

Avisos de Riesgos

Avisos de Riesgos

Bon Nadal

Notas de prensa

Atrás El Consell obri el termini perquè els afectats per l'incendi forestal de Venta del Moro puguen presentar les estimacions de danys

El Consell obri el termini perquè els afectats per l'incendi forestal de Venta del Moro puguen presentar les estimacions de danys

Els afectats per l'incendi forestal de Venta del Moro, declarat el passat 3 de juliol i que va afectar 1.300 hectàrees de superfície forestal, poden presentar a partir de demà les sol·licituds d'estimacions de danys després de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), d'aquest dimarts, de l'acord del Consell, de 29 de juliol de 2022, d'inici d'actuacions per a pal·liar els danys produïts per aquest incendi.

Les ajudes contemplen danys en infraestructures i béns públics i infraestructures agràries o d'altres sectors econòmics diferents dels forestals, com a béns mobles i immobles de persones físiques o jurídiques que no estigueren coberts pel sistema d'assegurances; així com, en el seu cas, de les despeses extraordinàries que, amb caràcter urgent, s'hagen hagut d'efectuar a conseqüència de l'incendi forestal, incloent la documentació corresponent.

S'estableix un termini de 30 dies, comptats a partir del dimecres 10 d'agost, perquè la Corporació del municipi afectat puga presentar les sol·licituds d'estimacions de danys, que seran avaluades per l'Oficina Única Postemergència, la qual efectuarà una valoració econòmica que s'elevarà a la Comissió Interdepartamental per a la seua posterior aprovació pel Consell.

A més, l'execució de les mesures que corresponguen podrà dur-se a terme a través del procediment d'inversió directa o pel procediment de concessió directa. L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències coordinarà totes les actuacions dels diferents departaments del Consell i amb altres administracions públiques, en relació amb les accions que hagen de desenvolupar-se per a aconseguir la volta a la normalitat, al més prompte possible, de totes les zones que es van veure afectades per l'incendi forestal a la qual es refereix aquest acord.