Te interesa

Enlaces relacionados

opinión

banner

Avisos de Riesgos

Avisos de Riesgos

Bon Nadal

Notas de prensa

Atrás El Consell destina 52.300 euros para realizar protocolos de vigilancia y protección ante situaciones de emergencia radiológica

El Consell destina 52.300 euros para realizar protocolos de vigilancia y protección ante situaciones de emergencia radiológica

La Generalitat renueva su colaboración con la UPV con el objeto de desarrollar el Plan de Vigilancia Radiológica en Emergencias

El Consell ha aprovat la renovació d'un conveni de col·laboració entre l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) i la Universitat Politècnica de València (UPV) pel qual es destinen 52.300 euros per a la realització de protocols de vigilància i protecció davant situacions d'emergència radiològica dins del Pla de Vigilància Radiològica en Emergències (PVRE).

Aquests protocols són necessaris per a protegir la població civil, personal que treballa en instal·lacions radiològiques i el medi ambient, dels efectes nocius de les radiacions ionitzants, al mateix temps que permeten controlar el nivell de radioactivitat en diferents matrius ambientals com l'aire, l'aigua, els sòls, els aliments, etcètera.

El conveni també preveu l'execució d'un programa periòdic de mostreig i anàlisi, basat en el Programa de Vigilància Radiològica Ambiental (PVRAIN) desenvolupat per la Central Nuclear de Cofrentes i la gestió integrada de les dades resultants dels programes de mostreig i anàlisis realitzades.

Per a l'execució d'aquest conveni, la UPV compta amb personal tècnic i investigador especialitzat necessari per al desenvolupament del Pla, a més de disposar de laboratoris preparats per a implantar els protocols interns de presa de mostres i anàlisis de mesures que facen possible donar una resposta ràpida en cas d'emergència radiològica i oferir suport formatiu al personal de la AVSRE

La Universitat Politècnica, a través del seu Servei de Radiacions, forma part de la Xarxa d'Estacions de Mostreig del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) i participa en el programa de vigilància radiològica ambiental independent, a l'acord d'encàrrec subscrit amb la Generalitat.

Per part seua, la Generalitat, a través de la AVRSE, té implantat el Pla Especial davant el Risc Radiològic (PERR), que preveu la vigilància radiològica ambiental en situacions d'emergència radiològica i desenvolupa l'execució d'un pla de vigilància de resposta en emergències.