Emergències vigents

SENSE EMERGÈNCIES ACTIVES

Per a informació meteorològica detallada, consultar la pàgina d'avisos de l'Agència Estatal de Meteorologia.aemet
aemet