Notes de premsa

« Ves enrere

El Consell col·labora amb l'Escola Balear d'Administració Pública per a incorporar els seus alumnes en la formació de l'IVASPE

El Consell col·labora amb l'Escola Balear d'Administració Pública per a incorporar els seus alumnes en la formació de l'IVASPE

  • El curs està dirigit als policies locals en pràctiques
  • Podran cursar assignatures del curs d'accés a l'escala bàsica de la policia local en l'Institut Valencià de Seguretat Pública

El Consell ha aprovat la signatura d'un conveni de col·laboració entre l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) i l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) per a la incorporació dels seus alumnes a la formació en assignatures del curs d'accés a l'escala bàsica de la categoria d'agents de la policia local en l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE).

Aquest conveni té com a finalitat establir un marc d'actuació per a la cooperació en activitats de formació del personal en l'àmbit de la seguretat i la resposta a les emergències i, en concret, per a facilitar la participació d'alumnes de les dues comunitats en els cursos d'accés a les diferents escales i categories de la policia local.

A través d'aquest conveni, l'Escola Balear haurà de proposar els seus alumnes, una vegada anomenats policies locals en pràctiques, i l'IVASPE haurà de facilitar-li el pla d'estudis corresponent, el calendari del curs, els objectius formatius, la durada, la metodologia i els criteris d'avaluació.

Les dues escoles es coordinaran als efectes de tràmits administratius i l'IVASPE designarà una persona per a dur a terme la coordinació administrativa i pedagògica del curs. Per la seua banda, l'EBAP designarà una persona de referència per a dur a terme el seguiment i la supervisió del curs.

Les dues parts es comprometen a proporcionar-se de manera gratuïta assessorament tècnic en temes de procediment, disseny dels continguts dels cursos, metodologia didàctica, seguiment i avaluació, així com a treballar conjuntament pel bon desenvolupament del curs.

A fi d'assegurar l'aplicació correcta de les clàusules del conveni, es crea una comissió de seguiment integrada per dos membres designats per l'IVASPE, un dels quals exercirà la presidència, i dos membres designats per l'EBAP.

El conveni, que entrarà en vigor en el moment en què se signe, té una vigència de dotze mesos i podrà ser prorrogat per una durada igual i en les mateixes condicions.