Notes de premsa

« Ves enrere

Emergències i la Universitat de València organitzen una jornada tècnica sobre el risc d'inundacions

Emergències i la Universitat de València organitzen una jornada tècnica sobre el risc d'inundacions

La jornada dirigida a tècnics i especialistes acull la presentació de la Campanya de Prevenció del Risc d'Inundacions de 2018

L'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) ha organitzat amb el departament de Geografia de la Universitat de València una jornada tècnica sobre el risc d'inundacions que reunirá experts i investigadors i en la qual, enguany, es presentarà la Campanya de Prevenció del Risc d'Inundacions de 2018.

Ambdues institucions, la universitat i la Generalitat, han signat un conveni de col·laboració per a investigar i aprofundir en el coneixement i la incidència del risc d'inundacions a la Comunitat Valenciana.

L'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències ha facilitat al departament de Geografia les dades dels incidents relacionats amb pluges registrats en el 1·1·2 des del seu inici, els informes del Centre de Coordinació d'Emergències relacionats amb els episodis de pluges intenses i inundacions i l'actualització dels estudis d'aquest risc del Sistema Nacional de Zones Inundables i del PATRICOVA.

El pròxim 6 de setembre, en la jornada tècnica, la Universitat de València tractarà com ha dut a terme la sistematització de la recollida de les dades facilitades, presentarà l'estudi dels episodis de precipitació, parlarà del problema de les pluges "in situ" i d'un mapa d'integració de les cartografies del nivell de risc d'inundació a la Comunitat Valenciana.

El director de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, recorda que al final de l'estiu s'inicia l'època de major risc que es produïsquen pluges intenses, estenent-se al llarg de tota la tardor. No obstant açò, aquestes situacions poden produir-se durant la resta de l'any, "la qual cosa ens obliga a estar atents per a activar l'operativa en qualsevol moment". Per aquest motiu, la recerca "és necessària i de gran interès per a la Generalitat perquè permet ampliar el coneixement sobre els episodis d'inundacions i de la cartografia del risc per a aconseguir una millor planificació i afavorir una gestió més eficaç de les emergències", afig.

 

Ángel convida a tècnics i regidors amb competència en aquesta matèria a assistir a la jornada i a la presentació de la campanya en la qual es recorda, tant als municipis amb el risc d'inundacions com als organismes encarregats de la gestió d'aquesta emergència, quins són els procediments d'actuació.

La Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) ha organizado junto al departamento de Geografía de la Universitat de València una jornada técnica sobre el riesgo de inundaciones que reunirá expertos e investigadores y en la que, este año, se presentará la Campaña de Prevención del Riesgo de Inundaciones de 2018.

 

Ambas instituciones, la universidad y la Generalitat, han firmado un convenio de colaboración para investigar y profundizar en el conocimiento y la incidencia del riesgo de inundaciones en la Comunitat Valenciana.

 

La Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias ha facilitado al departamento de Geografía los datos de los incidentes relacionados con lluvias registrados en el 112 desde su inicio e informes del Centro de Coordinación de Emergencias relacionados con los episodios de lluvias intensas e inundaciones y la actualización de los estudios de este riesgo del Sistema Nacional de Zonas Inundables y del PATRICOVA.

 

El próximo 6 de septiembre, en la jornada técnica, la Universidad de Valencia tratará la sistematización de la recogida de los datos facilitados, presentará el estudio de los episodios de precipitación, hablará  del problema de las lluvias "in situ" y de un mapa de integración de las cartografías del nivel de riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana.

 

El director de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel, recuerda que al final del verano se inicia la época de mayor riesgo de que se produzcan lluvias intensas, extendiéndose a lo largo de todo el otoño. No obstante, estas situaciones pueden producirse durante el resto del año, "lo que nos obliga a permanecer atentos para activar la operativa en cualquier momento". Por este motivo, la investigación "es necesaria y de gran interés para la Generalitat porque permite ampliar el conocimiento sobre los episodios de inundaciones y de la cartografía del riesgo para conseguir una mejor planificación y favorecer una gestión más eficaz de las emergencias", añade.

 

Ángel invita a técnicos y concejales con competencia en esta materia a asistir a la jornada y a la presentación de la campaña en la que se recuerda, tanto a los municipios con riesgo de inundaciones como a los organismos encargados de la gestión de esta emergencia, cuáles son los procedimientos de actuación.