Notes de premsa

« Ves enrere

El Consell col·labora en la definició d'un sistema de comunicacions d'alta capacitat per a la transmissió en temps real fins al Lloc de Comandament Avançat

El Consell col·labora en la definició d'un sistema de comunicacions d'alta capacitat per a la transmissió en temps real fins al Lloc de Comandament Avançat

El Consell ha aprovat un conveni amb la Universitat Politècnica de València per al suport tecnològic en la definició d'un sistema de comunicacions desplegable d'alta capacitat per a la transmissió en temps real de vídeo i dades de sensors.

La Generalitat, a través de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVRSE), destinarà 21.000 euros per al suport tecnològic necessari per a la definició d'un sistema de comunicació desplegable d'alta qualitat per a la transmissió de vídeo i dades d'altres sensors des del dispositiu que els genera fins al Lloc de Comandament Avançat (PMA) o fins al sistema final on es considere necessari el seu aprofitament i explotació. 

L'AVRSE facilitarà al Grup de Sistemes de Temps Real Distribuïts, adscrit al Departament de Comunicacions de la Universitat Politècnica de València, la informació necessària sobre l'organització i sistemes d'emergència, dades sobre casos reals i especificacions així com les necessitats mínimes per als seus futurs sistemes de transmissió de vídeo i dades en situació d'emergència. 

Amb l'elaboració d'aquestes tasques de recerca en assessorament i suport tecnològic, la Generalitat millorarà els sistemes de presa de decisions que s'implementaran en un futur en el marc general de la gestió d'emergències. 

En aquest sentit, el Grup de Sistemes de Temps Real Distribuïts, adscrit al Departament de Comunicacions de la Universitat Politècnica de València, posseeix experiència provada en el disseny i implementació de sistemes de comunicacions desplegables per a la gestió d'emergències.