Notes de premsa

« Ves enrere

El Consell col·labora amb la Universitat Politècnica en l'anàlisi de les aplicacions de sistemes de naus pilotades remotament

El Consell col·labora amb la Universitat Politècnica en l'anàlisi de les aplicacions de sistemes de naus pilotades remotament

El Consell ha aprovat un conveni entre l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) i la Universitat Politècnica de València (UPV) per a l'anàlisi i desplegament de les aplicacions de sistemes d'aeronaus pilotades remotament (RPAS-Drones), a través del Departament d'Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria.
La AVSRE destinarà 42.000 euros a la Universitat Politècnica de València per dur a terme aquest conveni, a través del qual, la UPV procedirà a analitzar les opcions d'equipament i instrumentalització que s'adequen a les necessitats per a l'aplicació dels RPAS en seguretat i emergències, així com l'elaboració i publicació d'un informe d'aquesta tecnologia.
Així mateix, analitzarà les activitats i operacions de seguretat i emergències que poden ser motiu de les excepcions previstes en la nova normativa reguladora de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) i investigarà el potencial dels equipaments i instrumentalització d'aeronaus no tripulades per a aplicacions de seguretat i emergències per a les operacions que es consideren prioritàries.
Igualment, la UPV participarà en l'organització de les jornades formatives i divulgatives dels RPAS aplicats a seguretat i emergències que s'organitzen; en el disseny de programes de formació en seguretat i emergències, en matèria de pilotatge de RPAS, així com el processament de la informació proporcionada pels RPAS, segons els requisits establerts per AESA.
L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) ha estat habilitada com a operadora de RPAS (Remotely Piloted Aircraft System o Sistema d'Aeronau Pilotat de Forma Remota) segons els requisits establerts per AESA. A més, està interessada a promoure la docència, la recerca, el desenvolupament i la innovació en Pilotatge de RPAS.
Per la seua banda, la UPV disposa de titulacions pròpies mitjançant cursos de postgrau, d'especialització i superiors en matèria de pilotatge de RPAS, amb la finalitat d'aportar el coneixement i la metodologia de la Universitat, tant a l'alumnat com als professionals que desenvolupen les seues tasques en el sector de l'emergència.