Notes de premsa

« Ves enrere

El Consell aprova nous protocols operatius del servei del telèfon d'emergències 1-1-2 Comunitat Valenciana

El Consell aprova nous protocols operatius del servei del telèfon d'emergències 1-1-2 Comunitat Valenciana

El Consell ha aprovat nous protocols operatius del servei del telèfon d'emergències 1-1-2 Comunitat Valenciana amb l'objectiu d'adaptar-se als diferents plans i situacions d'emergència, així com per garantir una millora contínua, segons ha anunciat el director de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel.

Els protocols operatius del servei del telèfon d'emergències 1-1-2 Comunitat Valenciana són instruments bàsics d'actuació dels centres de Coordinació d'Emergències de la Generalitat i del comandament únic, i s'elaboren per desenvolupar les mesures a adoptar i els criteris per a la mobilització de recursos davant determinats incidents de menor entitat o fases d'emergència.

Els protocols van ser presentats a consideració i aprovats en la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana del passat 24 d'octubre de 2017. El Decret 5/2018, de 27 de març, de 2018, pel qual es van aprovar posteriorment, deixa sense efectes l'Ordre 7/2011, de 24 de març.

José María Ángel ha explicat que "aquests protocols són una cosa viva, en constant revisió i actualització, ja que en el telèfon d'emergències 1-1-2 Comunitat Valenciana tenim l'obligació d'atendre i respondre davant les demandes i exigències dels usuaris. Som un servei públic i, per tant, ens devem als ciutadans i les seves necessitats".

Ángel ha afegit que "el nostre objectiu primordial amb aquestes actualitzacions i revisions és afinar al màxim en la possible casuística de l'emergència, és a dir, que els casos contemplats com a indefinits, puguen classificar-se al màxim dins d'algun apartat tant del catàleg de successos general com del de d'aquells de naturalesa sanitària, i tinga el seu propi protocol".

La Generalitat Valenciana és l'entitat prestatària del servei del telèfon únic d'emergències europeu 1·1·2 en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. Aquesta funció es duu a terme al Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat, dependent de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències.