Visualització de contingut web

Inundacions

Inundaciones

Una inundació és la submersió temporal de terrenys normalment secs, com a conseqüència de l'aportació inusual i més o menys sobtada d'una quantitat d'aigua superior a què poden drenar els llits de riu.
 

En funció de la causa que les motiva, les inundacions poden classificar-se en la tipologia següent:

  • Inundacions per precipitacions de molt alta intensitat.
  • Inundacions per avingudes o desbordament dels rius, rieres, llacs o marenys provocades o potenciades per precipitacions, desgel, obstrucció dels llits dels rius o l'acció de marees i vents.
  • Inundacions per ruptura o per operació incorrecta d'obres d'infraestructura hidràulica, com ara preses.

La Comunitat Valenciana compta amb nombrosos episodis d'inundacions, i fica com a exemple des de la riuada del Túria de 1957, les inundacions de la Ribera del Xúquer i la ruptura de la presa de Tous en 1982, les diferents riuades patides en el Baix Segura, o més recentment les inundacions provocades pel riu Girona als Poblets i les inundacions d'altres poblacions per les pluges intenses produïdes a la Marina Alta a l'octubre de 2007.

 

En definitiva, es tracta d'un fenomen molt present al nostre territori, davant del qual històricament s'han realitzat actuacions de caràcter preventiu i de protecció, i atés l'actual grau de desenrotllament tecnològic i socioeconòmic s'exigix un nivell de resposta organitzatiu adequat.
Per a afrontar les necessitats d'organització i planificació la Generalitat Valenciana va elaborar l'any 1999 el Pla Especial davant del risc d'inundacions a la Comunitat Valenciana. En 2010 es va procedir a la seua revisió, i es va aprovar el nou Pla per mitjà del Decret 81/2010, de 7 de maig (DOCV 12/05/2010). En este s'incorporen els plans d'emergència de presa disponibles.

Els municipis afectats per este risc a la Comunitat Valenciana es distribuïxen de la manera següent:

 

  Municipis
Comunitat Valenciana Alacant Castelló València
Amb Risc Alt 48 15 5 28
  Mitjà 88 21 14 53
  Baix 163 33 30 100
  Total 299 69 49 181
Sense risc   243 72 86 85
Total   542 141 135 266

 

Aquells municipis amb risc mitjà i alt han d'elaborar el seu Pla d'Actuació Municipal davant del risc d'inundacions la guia del qual per a la seua redacció s'incorpora en la "informació relacionada".

A este nombre de municipis amb risc cal afegir els que tenen risc en cas de ruptura o accident en una presa i no per altres causes. Esta quantitat es veurà incrementada a mesura que es completen els plans d'emergència de preses. Aquells municipis afectats per la ruptura o accident en una presa en les primeres dues hores des que es produïx l'accident, hauran d'elaborar el protocol d'actuació municipal específic.

La Generalitat declara la preemergència sempre que l'Agència Estatal de Meteorologia AEMET, emeta l'alerta taronja o roja per previsió de pluges intenses:

Informació relacionada