Visualització de contingut web

Coneix el “1·1·2 Comunitat Valenciana”

Conoce el 112

Des de la seua posada en funcionament al juny de 1999, el telèfon únic d'emergències  "1·1·2 Comunitat Valenciana" s'ha convertit en referent en la gestió de telefonades de seguretat i emergència.  Per això i a fi de millorar dia a dia, la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Governació, inicia un nou projecte de  Divulgació del Servei "1·1·2 Comunitat Valenciana".

L'objectiu proposat en aquesta nova línia d'actuació, és donar a conèixer a la població de la Comunitat Valenciana, en general, i a determinats col·lectius, en particular, no sols les principals característiques i funcionament del Telèfon únic d'emergències, sinó també fer especial insistència en el bon ús que ha de fer-se'n.

Des de la Generalitat  Valenciana entenem que l'èxit d'aquesta iniciativa depèn en gran manera de la resposta dels ciutadans. Per això, convidem a totes aquelles persones  i/o col·lectius que estiguen interessats a conèixer-nos millor, que ens facen arribar la seua sol·licitud per a poder rebre la/s xarrada/s divulgativa/es sobre el telèfon d'emergències "1·1·2 Comunitat Valenciana", a través del formulari corresponent: 

El formulari, degudament emplenat, poden remetre'l a l'adreça següent de correu electronic: 112cv@112cv.gva.es i contactarem amb vostés, com més prompte millor. 

Visualització de contingut web

Fullets divulgatius

Esperant que esta iniciativa resulte interessant i ens remeten els seus soli­ citudes, entren en els nostres "Folletos Divulgativos" i coneguen els centres que ja hem visitat. El seu pot eixir en el pròxim número!