ÚLTIMA MODIFICACIÓ
28-03-2020 00:09
Comentaris significatius

Res significatiu.


NOTA INFORMATIVA:

Totes les accions o activitats recollides en els plans locals de cremes queden suspeses per RESOLUCIÓ del 15 de març de 2020, del director general de Prevenció d'Incendis Forestals modificant, així mateix, el període de cremes. Per accedir a la informació completa, consulteu l’enllaç:

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/16/pdf/2020_2576.pdf

Consultar Avís de Riscos

NIVELL DE PREEMERGÈNCIA
aemet
Zones Risc Incendis Forestals