ÚLTIMA MODIFICACIÓ
26-10-2020 00:00
Comentaris significatius

Vent de l'oest a nord-oest de moderat a fort, amb ratxes molt fortes a l'interior nord de Castelló. Nuvolós a primeres hores amb possibilitat de pluges febles a l'interior. Descens de les temperatures.


NOTA INFORMATIVA:

Amb caràcter general, les cremes podran realitzar-se tots els dies de la setmana des del orto fins a les 13.30 hores i únicament amb nivell de preemergència 1. Per als municipis que compten amb un Pla local de cremes aprovat, consultar en el següent enllaç les condicions particulars per a cada municipi:

 http://www.prevencionincendiosgva.es/PlanQuema


En les àrees recreatives només existeix prohibició en l'ús de foc amb l'alerta nivell 3, o si l'àrea està precintada. Si l'alerta decretada és 1 o 2 es podran utilitzar llevat que hi haja prohibició expressa, i sempre en els llocs delimitats, senyalitzats i preparats per a això.

L'ús d'aquestes àrees es realitzarà sempre amb compliment de la normativa Covid-19 vigent en la Comunitat Valenciana.

Consultar Avís de Riscos

NIVELL DE PREEMERGÈNCIA
aemet
Zones Risc Incendis Forestals