Preemergències vigents

CASTELLÓ:

PREEMERGÈNCIA PER VENTS A L'INTERIOR NORD

Consultar Avís de Riscos

Per a informació meteorològica detallada, consultar la pàgina d'avisos de l'Agència Estatal de Meteorologia.aemet
aemet